100 yıl

3D Scanning Reference Markers


3D Scanning Reference Markers

3D Scanning Reference Markers


Nokta Bazı Ölçüm sağlayan cihazlar için geliştirdiğimiz 
3d tarayıcı uyumlu kalibre edilmiş bir dizi nokta işaretletleyici
kopyalama makinesi 3d tarayıcı tarayıcı işaretleme alanında kolaylık ve hassasiyet sağlar
el lazer 3d tarayıcılara özel manyetik işaretleyiciler, yüksek yansıtıcı işaretleme noktaları
ile hassiyeti yakalayın.

3D Marker Target Sticker , 3D Tarayıcı Sticker

3D Tarayıcılar, 3D El tipi tarayıcı ölçüm cihazlarında her tarama yönünün (XYZ) doğruluğunu artırmaya hasssiyeti yüksekseltme amacıyla referans işaretletici, marker, 3dmarker 

şeklinde isimlendirilebilen Nokta şeklinde işaretleyiciler kullanılır.
Referans işaretleyiciler kendinden yapışkanlıdır ve parçanın bir çok noktasına yapıştırılır.
-Düşük Referenas işaretciler
-Yüksek Referans İşaretciler
-Orta Referans İşaretciler
olmak üzere 3 grupta toplanabilir.
Retroreflektif 3D Scanner Marker

iç çap 0,4 mm /  dış çap 1,9 mm
iç çap 0,8 mm /  dış çap 2,5 mm
iç çap 1,5 mm /  dış çap 3,5 mm
iç çap 3,0 mm /  dış çap 7,0 mm
iç çap 5,0 mm /  dış çap 10,0 mm
iç çap 8,0 mm /  dış çap 16,0 mm
iç çap 12,0 mm /  dış çap 24,0 mm
iç çap 18,0 mm /  dış çap 36,0 mm
yuvarlak, yapışkan folyo üzerinde

Referanslarımız