100 yıl

ROHS Etiketi


ROHS Etiketi

ROHS Etiketi

RoHS etiketleri, "Kısıtlı Zararlı Maddeler Yönergesi" olarak da bilinen "RoHS (Restriction of Hazardous Substances)" direktifine uyumlu olduğunu belirten etiketlerdir. RoHS, elektrik ve elektronik ekipmanlar (EEE) içinde kullanılan zararlı maddelerin sınırlanmasını amaçlayan bir Avrupa Birliği direktifidir. Bu direktif, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı hedefler.

RoHS direktifine uyumlu ürünler, özellikle elektronik ürünlerin üretiminde ve satışında kullanılır. RoHS direktifi, altı temel zararlı maddeyi sınırlar:

  1. Kurşun (Pb)
  2. Cıva (Hg)
  3. Kadmiyum (Cd)
  4. Hekzavalanlı kromat (CR(VI))
  5. Polibromlu bifeniller (PBB)
  6. Polibromlu difeniletiler (PBDE)

RoHS etiketleri, ürünün bu zararlı maddeleri içermediğini veya içerdiği miktarın sınırlar içinde olduğunu belirtir. Bu etiketler, hem üreticiler hem de tüketiciler için önemlidir çünkü RoHS uyumlu ürünler çevre dostu ve insan sağlığına daha az zararlıdır.

RoHS etiketlerinin standartları doğrudan RoHS direktifine dayanır ve AB tarafından belirlenir. Bu standartlar, ürünlerin analiz edilmesi ve uygunluk beyanının yapılması için gereken test ve değerlendirme süreçlerini içerir. Ürünlerin RoHS uyumluluğunu belgelemek için bağımsız laboratuvarlarda test edilmesi genellikle gerekebilir.

Bu etiketler, üreticilerin ve tüketicilerin RoHS uyumlu ürünleri tanımasına ve elektronik atıkların çevreye daha az zarar vermesine yardımcı olur. RoHS, çevresel sürdürülebilirlik ve insan sağlığını koruma amaçlarına hizmet eder.

Referanslarımız